Zaposlenici

Poliklinike za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Kinematika“

Maja

Maja Mirković  dr. med. FEBPRM
specijalist fizikalne medicine
i rehabilitacije

ravnateljica Poliklinike 

Ivan

Ivan Mikić
tehničar